6 Haziran 2008 Cuma

Kontrole tabi reçeteleri raporlamak için


Arkadaşlar kontrole tabi ilaç hareketlerinizi raporlamak için şu adımları izleyin...

Yeşil Reçete

Kırmızı Reçete

Mor reçete gibi....


Raporlar->reçete raporu ->reçeteli ilaç hareketleri->reçete tipi->yeşilreçete

3 Haziran 2008 Salı

-Fatura (Depo Modülü)

www.eczanemizde.com


-Fatura (Depo Modülü)

Eczanem Programı, online fatura aktarımına da olanak sağlayarak eczaneyi Alış Faturası girişinden de kurtarmaktadır. EDAK, Hedef ve ES, Selçuk ve AS ve Nevzat Ecza Depolarından yapılan alışlara yönelik faturalar programa E-Fatura modülü ile aktarılmaktadır. EDAK Ecza Deposu faturaları, kendi internet sitesinden ve ilgili bölümden işaretlenip alındıktan sonra sorunsuz aktarılmaktadır. Selçuk ve AS Ecza Depolarının faturaları yine kendi internet sitesindeki programın bilgisayara kurulması aracılığı ile faturalar işaretlenip alındıktan sonra sorunsuz aktarılmaktadır. Hedef ve ES Ecza Depolarının faturaları program içerisinden Kullanıcı Adı ve Şifresi girilmesi halinde otomatik olarak aktarılmaktadır.
Aktarılan faturalarda Mal Fazlası, İskonto değerleri, fatura tutarları, varsa (miad bilgileri) ve diğer bilgiler sorunsuz olarak aktarılmaktadır.
Bir büyük özellik de fatura aktarımında mevcuttur. Aktarılan faturalardaki ürünlere verilen kurum iskontosu oranları anında karşılaştırılmakta ve farklılık bulunduğu takdirde kullanıcıya rapor olarak sunulmaktadır. Ayrıca daha sonra raporlar menüsü içerisinden bu listeye, Tarih Aralığı ve Depo Adı parametreleri ile ulaşılabilmektedir.
Tıpkı reçete aktarımı gibi Fatura Aktarım Sistemi de eczaneyi fatura girişi zahmetinden büyük bir kolaylığa taşımaktadır. Aynı şekilde Stok Takibi ve Maliyet Analizi yapmak isteyen eczanelerimizin bu sistemde ekstra hiçbir işlem yapmadan sadece E-Fatura sisteminden fatura aktarımı ile bu bilgilere anında ulaşması mümkündür.

Miad Takibi

Eczanem Programı Miad Takibi özelliği de içermektedir. Online fatura aktarımı sırasında eğer depolar sistemlerine Miad bilgilerini de eklemişlerse sorunsuz bir şekilde miad bilgileri de beraber aktarılmaktadır. Eğer program içerisinden Alış girişi yapılmakta ise Alış işlemi sırasında Miad girişi yapılabilmektedir.

Miadı olan ürünlerde, program içerisinden yapılan her türlü satışta kullanıcıya mesaj verilmektedir. Verilmesi gereken en yakın miadlı ürün tespit edilerek o miadlı üründen kaç adet kaldığı bilgisi ile birlikte kullanıcı uyarılmaktadır. Online olarak aktarılan reçete işlemlerinde ise miad bilgisi mevcut olan ürünlerde otomatik olarak miad takibi yapılmaktadır.
Miadı dolan veya zayi olan ürünlerin çıkışı Eczanem Programından Miadı Dolan Ürünlerin Çıkışı adlı menüden yapılabilmektedir. Çıkışı yapılan ürün stoktan düşülmekte ve işlemi iptalinde ise stok bilgileri geri yüklenmektedir.
Kâr ve Maliyet Analizi

Kâr ve Maliyet Analizi sistemi yine diğer modüller gibi anlık çalışmaya devam etmektedir. Örneğin SGK sisteminden girilen bir reçete Eczanem Programına aktarılırken, ürün bazında maliyet hesabı yapılmaktadır. Bu hesap, eğer bu ürüne ait herhangi bir alış yapılmamış ise Kademeli Hesap ile ortaya çıkarılmaktadır. Eğer bu ürüne ait bir alış girilmiş ise bu ürünün faturadaki birim maliyeti üzerinden reçeteye yansıyan maliyeti hesap edilir. (-) olarak görünen tüm stoklarda alış işlemi yapılana kadar kademeli hesap maliyeti, ürün maliyeti olarak yansıtılır. Alış girilince gerçek maliyet, satış maliyeti olur. Örneğin 2 adet alışı görünen bir üründen 3 adet satılmış olsun. 2 adet ürün için faturadaki birim maliyet, üçüncü için ise kademeli hesaplamadaki maliyet geçerli olur. Ancak Alış işlemi yapıldığında bu satışa tekrar dönülerek otomatik olarak maliyet yeniden hesaplanarak satışa yansıtılır.
Bu işlem şekli, program içerisinden yapılan herhangi bir perakende ve reçeteli satışlar için de geçerlidir.
Maliyet hesapları yapıldıktan sonra da Eczacı Kârı hesaplanmaktadır. Reçetenin veya yapılan herhangi bir satış iptal edildiği anda da değerler eski haline dönmektedir.
Her türlü satış işlemi bilgilerinde satışın maliyeti ve eczacı karı yetkisi bulunan kullanıcıya gösterilir.

Emanet Satış

Eczanem Programı içerisinden Emanet satış yapmak da mümkündür. Seçilen ürünlere ait kayıt işlemi sırasında Satış Türü seçilmek kaydıyla işlem Emanet Satış olarak kaydedilir. İstenirse bu satışa ait Vade Tarihi de girilebilir. Emanet Satış işlemini diğer satışlardan ayıran en büyük özellik satış sırasında Hasta Adı Soyadı bilgileri istenmekte ve Emanet Satışa ait bir döküm çıkartılmaktadır. Ayrıca emanet satışa ait müşteri bir ödeme yaptıysa Ödeme Seçeneğinden girerek döküme yansıması sağlanmaktadır.
Emanet satış işleminde Stok değerleri etkilemekle beraber Kasa işlemlerine yansıtılmamaktadır. Eğer müşteri satışa ait bir ödeme yaptıysa Kasaya yansımaktadır. Emanet satışın iptali söz konusu olduğunda ise (varsa) kasadan ödeme silinmekte ve stoklar geri yüklenmektedir.
Emanet Satış işleminin en büyük özelliği daha sonra reçetelendirilebilmesidir. Örneğin bir hastaya ait emanet satış yapılmış olsun. Hasta daha sonra ilaçlarını reçetelendirerek eczaneye geldiğinde Reçete işlemi sırasında sadece yazdırdığı ilaçları emanet havuzundan seçerek reçete işlemi yapılabilmektedir. Böylece ilaçlar yazdırıldığı sürece emanet havuzundan düşülmektedir. Daha önce emanet satış işlemi yapılırken stoktan düşülen ilaçların tekrar mevcut stoktan düşülmeden emanetten düşülür.
Emanet satışlardan ürünler seçilerek yapılan reçetenin iptali gerektiğinde ise, ilaçlar tekrar emanet satışa geri dönmekte ancak stok işlemine etkisi bulunmamaktadır.
Reçetelendirilen emanet satışa ait yapılmış ödeme varsa bunun hastaya geri ödenmesi Hastaya ait Cari Hareket bölümünden yapılacaktır. Böylece Reçete Satışı için Kasaya giriş, geri ödeme ile de Kasadan Çıkış bulunacaktır.
Emanet satış, Kâr ve Maliyet Analizi hesaplarına aynen yanısıtılmakla beraber reçetelendirme işlemi esnasında tekrar otomatik olarak düzenlenmektedir.
Uzun süre emanet ilaçlarını reçetelendirmeyen hastalara yönelik ayrıca SMS sisteminden cep telefonlarına mesaj gönderme mümkündür. Bu bölümde Vade Tarihini geçenlerin listesini almak ve sadece bu hastalara SMS göndermek de mümkündür.

Veresiye Satış

Eczanem Programı içerisinden Veresiye satış da yapılabilmektedir. Seçilen ürünlere ait kayıt işlemi sırasında Satış Türü seçilmek kaydıyla işlem Veresiye Satış olarak kaydedilir. İstenirse bu satışa ait Vade Tarihi de girilebilir. Veresiye Satış işleminde yine satış sırasında Hasta Adı Soyadı bilgileri istenmektedir. Ayrıca veresiye satışa ait müşteri bir ödeme yaptıysa Ödeme Seçeneğinden girerek satışa işlenmektedir.
Eğer müşteri bu satışa ait bir ödeme yaptıysa Kasaya yansımaktadır. Veresiye satışın iptali söz konusu olduğunda ise (varsa) kasadan ödeme silinmekte ve stoklar geri yüklenmektedir.
Veresiye satış, Kâr ve Maliyet Analizi hesaplarına aynen yansıtılmaktadır.

Uzun süre veresiyelerine ait ödeme yapmayan hastalara yönelik ayrıca SMS sisteminden cep telefonlarına mesaj gönderme mümkündür. Bu bölümde de yine Vade Tarihini geçenlerin listesini almak ve sadece bu hastalara SMS göndermek de mümkündür.Fatura İşlemleri

Yapılan reçetelere veya Perakende Satışa ait fatura kesmek mümkündür. İlgili bölümlerden reçete veya satışı seçmek kaydıyla fatura işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca anlaşması bulunmayan bir kuruma ait kesilmesi gereken perakende faturada ise kuruma yapılmış olan reçeteler de seçilebilmekte ve faturaya yansıtılmaktadır.
Kurum Faturasında ise Memur Toplamlarını, Hasta Türüne ait toplamları, Alt Toplamları gösteren listeler almak mümkündür. Kurum Reçete Listesini parametrik olarak alabilir, bu liste Excel formatında da kaydedilebilir.
Seçilen kuruma ait reçeteler, özet veya detay fatura olarak iki şekilde faturalandırılabilir.
Takas İşlemi

Eczanem Programında Takas İşlemi son derece pratik bir şekilde hazırlanmıştır. Eczaneye verilen takas ürünler başlangıçta seçilerek kaydedilir. Daha sonra uzlaşma ve hesap kapatma mantığı çerçevesinde ister uzlaşıp tüm takasları tek satırda toplayabilir, ister hesap kapatıp takas işlemini sonlandırabilirsiniz. Hesap kapatma veya Uzlaşma satırlarının silinmesi ile takas ürünleri tekrar geri dönmektedir.

Masraflar

Kâr ve Maliyet Analizi ışığında program içerinden masraf bilgilerinin takip edilmesi halinde Aylık veya Yıllık ya da istenilen zaman aralığında Eczanenin gerçekleştirdiği Ortalama Net Kar bulunabilmesi amaç edinilmiştir. Bu bölümde parametreler esas alınarak, Elektrik-Su-Maaş gibi sabit eczane giderleri takip edilebilir, ekstra masraflar da girilerek net kâr amacına ulaşılabilir.

Sipariş Hazırlama

Eczanem Programı esnek sipariş hazırlama sistemine sahiptir. İstenildiği takdirde satış sırasında ürününün azaldığını gören kullanıcı anında sipariş işlemi gerçekleştirebilir. Kullanıcı, otomatik sipariş seçeneği bölümünde ise satışlara ve ürün kartına göre hazırlanan değişik kriterleri uygulayarak sipariş hazırlama yöntemini kullanabilir. Ayrıca manuel sipariş formunu kullanarak da sipariş hazırlama işlemini gerçekleştirebilir.
Hazırlanan sipariş istenildiği takdirde faturalandırma işlemi ile faturaya dönüştürülebilir. Yapılan faturanın iptali ile siparişten gelen ürünler, tekrar otomatik olarak sipariş listesine geri döner.

Eczane Sayım
Eczanem Programı çok pratik bir sayım sistemine sahiptir. İstenilen sayıda makinede ve aynı anda sayım işlemi gerçekleştirilebilir ve sayım işlemini sonlandırılıncaya kadar sayılan ürünler saklı kalmaktadır. Sayım sırasında mevcut stok miktarı da kullanıcıya gösterilmekte ve karşılaştırma yapması sağlanmaktadır. Bu bölüm, barkod ile okuma ve miktarı yazıp kaydetmek kadar kolaydır. İstenirse sayım işlemi o an için sonlandırılabilir, tekrar sayıma geçildiğinde ise sayılmış ürünler korunarak sayım devam ettirilir.Ürün ve Program Güncelleme

Eczanem Programında tıpkı aktarımlar gibi güncellemeler de online olarak çalışmaktadır. Kullanıcı sadece uyarıları dikkate alarak programını ve ürün bilgilerini daima güncel tutabilmektedir. Ayrıca son yapılan ürün güncellemesi ile ilgili bilgilere raporlar menüsünden ulaşılabilmektedir. Yeni Ürünler ve bilgileri değişen ürünler görülebilmekte ve de hangi bilgilerin değiştiğinin tespiti de kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.


Raporlama Sistemi

Eczanem Programında tüm raporlar tasarıma yöneliktir ve kullanıcının isteğine bırakılmıştır. Program içerisinde her zaman yapılan son tasarım geçerli olmakta ve kullanıcı değiştirmedikçe korunmaktadır. Tüm raporlarımız detaylı parametreler ile desteklenmiş istenilen bilgilere ayrıntılarıyla ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tüm raporlarımız yazıcı çıktısı yanında bir de Excel formatında dış ortama bilgi alabilme özelliğindedir. İlk sayfa ve son sayfa özelliği ile de yarım kalan dökümlerin kaldığı yerden yazdırılmasına devam edilmesi sağlanmıştır.
Kullanıcı Tanımlama ve Yetkiler

Eczanem Programı kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme bölümü oldukça pratik ve de kullanımı kolaydır. Kurulum aşamasında otomatik olarak kullanıcı adı eczane adı olarak ve şifresi ise eczacının tc kimlik numarası olacak şekilde bir kullanıcı açılmış olup daha sonra istenirse bu şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu kullanıcı tüm yetkilere sahiptir. Bundan sonra açılacak her kullanıcının yetkileri otomatik olarak sınırlandırılmıştır. Program ayarları, kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme, eski bilgilerin silinmesi, yedeklerden geri yükleme, Kâr ve Maliyet Analizi ve bu bilgileri içeren her türlü bilgi diğer kullanıcıların erişimine kapalıdır.


Yedekleme ve Geri Yükleme

Eczanem Programı otomatik ve manuel yedekleme sistemlerine sahiptir. Kullanıcı kontrolünde olan manuel yedekleme işlemi tüm verileri tek dosya olarak ana makine içerisinde yedekler. Otomatik yedekleme işlemi devre dışı bırakılamaz. Ancak otomatik yedeklemenin zaman aralığı kullanıcı tarafından düzenlenebilir. Birinci seçenek Her gün olup son seçenek de Haftada Bir olmak kaydıyla yedi adet seçenek mevcuttur.

Yedeklerden Geri YüklemeProgram Parametreleri

Eczanem Programı çalışma şekli, oldukça esnek ve parametrelere dayalı bir sistemdedir. Kullanıcı istemediği uygulamaları program parametreleri bölümünden iptal edebilir. Örneğin reçete aktarımı kullanmak istemeyen kullanıcı bu özelliği iptal edebilir. Stok takibi veya miad takibi vs. diğer uygulamalar da kullanıcı isteğine bağlı olarak kullanıma açılabilir veya kapatılabilir.

Reçete Aktarımı

İnternet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan reçeteleriniz reçetenin yapıldığı anda Eczanem Programına aktarılmaktadır. Terminal veya ana makineden girilen reçeteler birkaç saniye içinde herhangi bir makineden görülebilir. SQL veritabanı sisteminin avantajı ile programın açılıp kapanmasına ihtiyaç duyulmadan Reçete Ekranında anında girilen reçeteler yenilenmekte ve hesaplar anında güncellenmektedir. Reçetelerin aktarılabilmesi için Eczanem Programının açık ya da kapalı olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Eczanem Programı kapalı olsa dahi reçete aktarımı işlemi devam eder ve Eczanem Programı veritabanına kaydedilir. Programdan açıldığında reçeteler anında görülebilir. Ana Makinede veya Terminal makinelerde olası bir hatada, örneğin bilgisayar ağlarındaki hatadan dolayı ana makineye ulaşılamaması veya teknik nedenlerden ana makinenin geçici süre ile devre dışı bırakılması reçete aktarımını kesinlikle engellemez. Reçeteler giriş yapılan makinelerde tüm bilgileri ile biriktirilir, ana makine sisteme girdiği andan itibaren Eczanem Programı veritabanına yazmaya başlar. Program içerisinden aktarılan reçeteleri anında izlemek de mümkündür. Bu izlemede hata olup olmadığını, o anda aktarımın yapıldığını veya sistemin sorunsuz çalıştığını gösteren uyarılarla kullanıcıyı bilgilendirir.
Reçete aktarım sistemi, sektörde bulunan tüm programlardan daha geniş aktarım kalitesine ve performansına sahiptir. Eczanem Programı Reçete Aktarım sistemi, Hasta ve Doktor bilgilerini, Kurum Bilgilerini, Reçete bilgilerini, İlaç bilgilerini ve SGK sisteminin hesapladığı değerleri sorunsuz alabilmektedir. Hasta Adı Soyadı, Kurum Adı, Hasta Türü, Yakınlık, Doktor Adı Soyadı, Doktor Diploma No, Reçete ve Alınış Tarihi, reçetenin sisteme giriş tarihi (Kayıt Tarihi), Sicil No, Sağlık Karne No, Protokol No, İşlem No, Reçete Tipi, Özel Durumlar, İlaç Türü (Raporlu, Normal, İlaç Beraberi), Reçete hesaplaması ile ilgili sayısal veriler, İlaç Fark Tutarı, İlaç Bitim Tarihleri eksiksiz ve hatasız olarak Eczanem Programı veritabanına aktarılır.
Bu alımlar esnasında reçete bulunan tüm kartlar otomatik olarak Eczanem Programında açılır. Hasta ve Doktor bilgileri otomatik olarak açılır. Hasta Kartlarına ait Sicil No ve Doktor Kartlarına ait Diploma No bilgilerinin sisteme düzgün girilmesi halinde çift kayıt olasılığı tamamen ortadan kalkar. Kurum Bilgisi saymanlık kodu ile takip edilmektedir. Eczanem Programına önceden Kurum Kartlarının açılmış olması gerekmektedir. Ancak açılmamış ise Eczanem Programı kullanıcıya Kurum Bilgisi Tespit Edilemeyen Reçeteler başlığı altında Reçete Listesi sunar. Kullanıcı gerekli Cari Kartları açtıktan sonra Reçete Düzeltme ile Kurumu seçmesi halinde Kurum Bilgisi atanmış olur. Reçete düzeltme işlemini tek tek yapmak gerekmemektedir. Bir reçete düzeltme işlemi yapıldığı takdirde aynı saymanlık koduna ait olan tüm reçeteler otomatik olarak işlenmekte ve Kurum Bilgileri atanmaktadır.
SGK Sisteminden girilen reçeteler anında Eczanem Programı hesaplarına ve stoklarına etki eder. İlaçlar stoktan anında düşülür, Kasa ve Maliyet Analizi hesaplarına anında yansır. Böylece kullanıcı anlık stok ve anlık satış tutarlarını ve maliyet değerlerini otomatik olarak görebilmektedir.
Sistemden silinen reçeteler de aynı performansla otomatik olarak Eczanem Programından silinir. Girilen ve silinen reçetelerin aynı makineden yapılması gerekmemektedir. Silinen reçeteler daha sonra Eczanem Programı içerisinden de kontrol edilebilir.
SGK Sisteminden girilen Deneme Reçeteler de aktarılmaktadır. Ancak stok ve maliyet analizi hesaplarının dışında tutulmaktadır. Program içerisinde Deneme Reçeteler ile ilgili bölüm bulunmaktadır. Özellikle yurtdışı reçete girişinde, bu bölümde reçete detayına girilir ve Kurum Bilgisi değiştirildiği anda bu reçete hesaplara yansıtılmaktadır. Böylece Yurtdışı reçetelerinin de sorunsuz aktarılması sağlanmaktadır.
Dozaj Takibi yapılabilmesi amacıyla sistemden ilaç bitim tarihleri sorunsuz alınabilmektedir. Raporlu ilaçlara yönelik İlaç Bitim Takibi sistemi kullanıcıyı her gün biten veya ertesi gün bitecek ilaçlar konusunda uyarmaktadır. İstenildiği takdirde ilaç bitimi gelen hastalara SMS gönderilebilmektedir.
Bu bilgiler ışığında Eczanem Programı Reçete Aktarım Sistemi, eczaneyi reçete girişi zahmetinden büyük bir kolaylığa taşımaktadır. Stok Takibi ve Maliyet Analizi yapmak isteyen eczanelerimizin bu sistemde ekstra hiçbir işlem yapmadan sadece SGK sisteminden reçete girişi ile bu bilgilere anında ulaşması mümkündür.

Kartlar Ürün,cari,vb...

Arkadaşlar eczanem programının en güzel özelliği üürnlerin resimlerinin de mevcut olması.

Sanırım bir kaç diğer programda daha bu özellik var ama eczanemin yine bir artısı var

yeni ekleyeceğiniz ürünleri excel formatında ekleyebiliyorsunuz. Mesela vichyleri bir excel dosyasına giriyosunuz. Sonra tek tuşla hopp eczanemde ....

Kartlar

Eczanem Programında Ürün, Hasta, Kurum, Doktor, Pos ve Banka kartları mevcuttur. Özellikle Ürün Kartlarında şu anda yürürlükte olan son bilgiler bulunmaktadır. 6052 adet ürün resmi ve 9000 civarı ürün ile Eczanem Programı diğer programların önündedir. Online Ürün Güncelleme sistemi ile Fiyatları ve Barkodları, Reçete Tipi, İthal/Yerli, Kdv, Üretici Firma, Formu, Eşdeğer Uygulaması Hesabı, Tam ve Yakın Eşdeğerler, Etken Maddeler, Rapor Teşhis Kodları, Kurum İskontoları, Eşdeğer Grupları vs. bilgiler daima güncel tutulmaktadır. Özellikle geçmişe yönelik Satış Fiyatı bilgileri ile ve yine geçmişe yönelik Kamu İskontoları ve Kamu Fiyatları bilgileri ile Eczanem Programı sektördeki programların oldukça önündedir.

Eczanem programı teknik özellikleri

Arkadaşlar eczanem programı teknik özellikleriniz yazdım aşağıya.
Gnel olrak bunlar böyle.
Kullanna biri olarak size şunu söylemeliyim ki şimdiye kadar kullandığım en kapsamlı program olmasına rağmen en hızlı program.
Üstelik sınırsız kullanıcı (winxp ile 9 Win server ile sınırsız kullanıcıyı ) üstelikte ücretsiz olark bağlayabiliyorusunuz. Yok 3 kullanıcı 300 dolar yok 5 kullanıcı 500 dolar değil...


Eczanem programı SQL Veritabanı sistemine sahiptir. Yazılım dili Delphi’dir. Server - Client Mimarisi esas alınarak hazırlanmıştır. Sınırsız sayıda terminal makine dahil edilebilir ve performansından asla eksilmemektedir. Windows tabanlı her türlü işletim sisteminde sorunsuz çalışmaktadır. Sistem ayarlarına karşı duyarlı olup Eczanem Programı değişen ayarları benimser ve çalışma akışını bozmaz. Örneğin sayı sistemlerindeki basamak ve ondalık değerlerinin değişmesi veya hangi ayarlarda olduğu kullanıcıyı etkilememektedir. Tarih formatının program üzerinde olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Çok kolay kurulumu sayesinde bilgisayar bilgisi olmadan da Eczanem Programı çalıştırılabilmektedir. Pentium III veya IV işlemcili, en az 32 MB RAM Bellek, en az 4 MB Ekran kartı özellikli sistemlerde performanslı çalışabilmektedir.

12 Mayıs 2008 Pazartesi

Satış işlemi


Programın Kurulumu..

Programın kurulumu son derece basit.  • Ana bilgisayarınıza ana bilgisayar seçip kurulum yapıyorsunuz.
  • Terminallere terminal seçip kurulum yapıyorsunuz.
Lisans yöneticisi eczacı kimlik noya göre açlışıyor. bir kere ana bilgisayar kurulumu yaptıktan sonra tekrar kurulum yapmak için tekrar aktivasyon almanız lazım.


  • Tüm dosyalar c:/eczanem klasörü altında
  • C:/eczanem/yedek altında yedekler var.

Bazı dosyalar ve işlevleri

bu dosyaların hepsi eczanem klasörü içinde.

start.exe sql server başlatıyor.

stop.exe sql server sonlandırıyor.

yedekal.exe yedek almak için adı üstünde....

Kurulumda dikkate edilecek noktalar.

  • Önce tüm bilgisayarlar aynı çalışma grubunda bulunur. Masaüstünde Bilgisayarım sağ tuş>>>özellikler>>> Bilgisayar adı>>> değiştir Buradan bilgisayar adını istediğiniz gibi verebilirsiniz. Çalışma grubunu eczanedeki tüm bilgisayarlar için aynı olacak şekilde yapın.Gerekirse bilgisayarları yeniden başlatın.
Ana bilgisaya kurulumu yapacağınız bilgisayarda Bilgisayarım çif tıkla> Yerel disk C: sağtuş>>> paylaşım ve güvenlik >>>riskini bilmenize karşılık sürücü kök dizinini paylaştırmak istiyorsanız tıklayın yazan yere tıklayın> bu klasöü ağda paylaşıma aç ve ağ kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsinler seçilir. >>> tamam.


  • Önce ana bilgisayar kurulumu yapılır.
  • Program çalıştırılıp tüm güncellemeler yapılır.
  • Sonra terminal kurulumuna geçilir. Ana biligsayar seçin dediği yerde eğer 1. 2. 3. basamakları doğru yaptıysanız ana bilgisayarı görürsünüz açılan listeden seçin ve kulumu sonlandırın.

Bir sonraki ders eczanem programı ana hatları....